Arkivnøkler og andre ordningssystemer

  Utskriftsvennlig versjon

Kommunen bruker pr.05.11.2007 følgende arkivnøkler og arkivordningssystemer:

  • K-koder, versjon 2006. Denne arkivnøkkelen skal brukes til å registrere emnekode i journaler, og til oppstilling av saksarkivene i kommunen
  • Serieordning etter gårds- og bruksnummer blir brukt til registrering av objektkode i journaler og tiloppstilling av spesialarkiv.
  • Serieordning etter fødselsdato (dd.mm.åå) blir brukt til registrering av objektkode i journaler og tiloppstilling av spesialarkiv.
  • Serieordning etter saksnummer til ordning i møte- og vedtaksbøker
  • Løpenummer for registretring etter egne nummerserier

Andre ordningssystemer kan bare tas i bruk etter godkjennelse fra arkivleder.