Arkivserier

De fysisk-logiske arkivene er delt inn i arkivserier. En arkivserie består av flere etterfølgende "arkivdeler" slik det er brukt i Noark-4. Arkivseriene skal stilles opp etter oppsettet i arkivoversikten som følger allment norsk arkivskjema .

Arkivserier produsert i ePhorte lagres elektronisk for arkivdeler der dette er eksplisitt bestemt. For alle andre arkivserier, for eksempel arkiver og dokumenter produsert i fagsystemer, skal det jevnlig tas ut utskrifter og arkivene lagres på papir.

Serieordningen følger denne normalen: Møtebøker og vedtaksbøker, kopibøker, (utskrift av) postjournal, saksarkiv, fagsystem/spesialarkiv, personalarkiv, eiendomsarkiv og regnskap. Når det finnes flere serier av samme slag i et arkiv, skal en for papirarkiver starte oppstillingen med den serien som eventuelt har en overordnet funksjon.

Her er alle kommunens arkivserier registrert.

Laster...