Utskriftsvennlig versjon

Arkivlokaler

I Arkivforskriftens § 4-1 blir det fastsatt allmenne krav til arkivlokaler:

"Alle rom der ein oppbevarar arkivmateriale over lengre tid, blir rekna som arkivlokale. Arkivlokale kan vere vanlege kontorrom eller spesialrom for arkiv. Arkivlokala hos offentlege organ skal gi arkivmaterialet vern mot vatn og fukt, mot brann og skadeleg varme, mot skadeleg påverknad frå klima og miljø og mot skadeverk, innbrot og ulovleg tilgjenge."

Videre heter det at man i "[…] samband med flytting, omorganisering, nybygging o.a. skal […] ta omsyn til behovet for arkivlokale i åra framover".

Laster...