Utskriftsvennlig versjon

Personopplysninger og arkiv

Pasientarkiver, klientarkiv, elevarkiver, elektroniske fagsystemer og andre personarkiver er en del av kommunens arkiv. Retningslinjene og rutinene som er fastsatt i denne arkivplanen gjelder derfor også for disse.

Arkivmedarbeidere skal i sin egenskap av sin funksjon kunne behandle disse personopplysningene.

Arkivmedarbeidere i kommunen som håndterer sensitive personopplysninger må derfor ha oversikt over de viktigste bestemmelsene i Personopplysningsloven.

Laster...