Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Mandal kommune har 12.02.04 bestemt at kommunen er å regne som ett organ etter arkivloven. Dette får bl.a. følger for arkivansvaret og journalføringen.

Arkivforskriften § 1-1, første ledd, tredje punktum, fastsetter at den enkelte kommune "skal fastsetje kva for institusjonar og einingar som eventuelt skal reknast som eigne organ etter forskrifta her." Det er derfor klart at kommunen kan gjøre vedtak om at administrative enheter skal fungere som egne organer etter arkivforskriften

Laster...